Terms & Conditions

1.Γενικά

Είμαστε η Εταιρεία «GREEN PANDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (αναφερόμενη εφεξής ως «η εταιρεία μας», «εμείς» «δικό μας», «PANDAS») με διακριτικό τίτλο «PANDAS», έδρα επί της οδού Μέρλιν 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, και αριθμό ΓΕΜΗ 150229702000, και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο oi.sadnap@tcatnoc ή στο τηλέφωνο +30 2111982521.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας pandas.io και υποβάλετε πρόταση ανταλλαγής της ηλεκτρονικής συσκευής σας όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 2 των παρόντων όρων. Οι παρόντες όροι δύνανται να αλλάζουν ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή άδειά σας και γι’ αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενό τους πριν από την εκάστοτε χρήση της φόρμας επικοινωνίας προς αποστολή ηλεκτρονικής συσκευής και υποβολή πρότασης ανταλλαγής της. Η συμπλήρωση της παρούσας φόρμας επικοινωνίας μετά την τροποποίηση του περιεχομένου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή τους από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Για την εν γένει χρήση του ιστοτόπου pandas.io την επίσκεψη και περιήγησή σας σε αυτό, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης που το διέπουν στο www.pandas.io/terms.

2. Όροι και προϋποθέσεις ανταλλαγής της ηλεκτρονικής συσκευής σας

2.1. Η ανταλλαγή της ηλεκτρονικής συσκευής σας

Μπορείτε να υποβάλετε μια πρόταση για ανταλλαγή της ηλεκτρονικής συσκευής σας (εφεξής η «Συσκευή») σε εμάς μέσω της οικείας φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπού μας . Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης ανταλλαγής δηλώνετε ότι αποδέχεστε και ότι θα συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την επίσκεψή στον ιστότοπό μας σας παρέχεται η δυνατότητα μέσω σχετικής φόρμας επικοινωνίας, στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα πεδία/προσωπικά στοιχεία:

  • Promo code
  • Όνομα
  • Επίθετο
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Διεύθυνση

2.1.1. Αν βρίσκεστε εντός των περιφερειακών ενότητων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, ή Ανατολικής Αττικής , να κλείσετε ραντεβού για να σας επισκεφθεί ένας εκπρόσωπος της PANDAS, προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση αυτής και στην υποβολή προς εσάς σχετικής οικονομικής προσφοράς.

2.1.2. Αν βρίσκεστε εκτός των περιφερειακών ενοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1, να δημιουργήσετε μία ετικέτα αποστολής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποστείλετε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών την ηλεκτρονική συσκευή ιδιοκτησίας σας στα κεντρικά γραφεία μας/έδρα της εταιρείας μας προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση αυτής και στην υποβολή προς εσάς σχετικής οικονομικής προσφοράς. Μετά την καταχώρηση της πρότασης ανταλλαγής, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο δηλωθέν email με τα στοιχεία της αποστολής σας («ετικέτα αποστολής») και τις σχετικές πληροφορίες, όπως: πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη [διεύθυνση, τηλέφωνο, email επικοινωνίας] και τα στοιχεία της αποστελλόμενης ηλεκτρονικής συσκευής [κατασκευαστής, μοντέλο].

2.2. Δηλώσεις και εγγυήσεις του αποστολέα

2.2.1. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και την τελική υποβολή της πρότασης ανταλλαγής, δηλώνετε ότι είστε ενήλικος (άνω των 18 ετών) ώστε να έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο site μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντίστοιχα, η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Σε περίπτωση που ανήλικος κάτω των 18 ετών τελικώς προβεί σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του site μας δηλώνοντας ψευδώς διά της αποδοχής των παρόντων όρων ότι είναι άνω των 18 ετών, τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου είναι προσωπικά και ανεπιφύλακτα δεσμευμένα από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και φέρουν την πλήρη ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

2.2.2. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και την τελική υποβολή της πρότασης ανταλλαγής επίσης δηλώνετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης, άλλως ο νόμιμος κάτοχος της Συσκευής. Ειδικότερα δηλώνετε υπευθύνως και αναλαμβάνοντας τη σχετική πως είστε ο νόμιμος κύριος της Συσκευής που μας αποστέλλετε και που καταχωρείτε προς ανταλλαγή, η οποία περιήλθε στην κατοχή σας νομίμως διά σύναψης σύμβασης πώλησης και παράδοσης της νομής και κατοχής αυτής από εξουσιοδοτημένο πάροχο ή κατάστημα κινητής τηλεφωνίας ή οποιονδήποτε άλλο αδειοδοτημένο φορέα διενεργεί νομίμως αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών εν γένει συσκευών. Επίσης δηλώνετε υπευθύνως πως η Συσκευή που μας αποστέλλετε και που καταχωρείτε προς ανταλλαγή δεν συνιστά προϊόν κλοπής, υπεξαίρεσης, κλεπταποδοχής ή διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, ληστείας ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος ή εν γένει παράνομης πράξης. Σε περίπτωση που η Συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στις εν λόγω δηλώσεις και εγγυήσεις σας παραμένετε μόνο εσείς υπεύθυνοι για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής και η εταιρεία μας αποποιείται κάθε σχετικής ευθύνης. Αυτονόητο είναι πως εάν η Συσκευή σας δε συμμορφώνεται με τις οικείες δηλώσεις σας αυτή θα «δεσμεύεται» και θα παραδίδεται στις αρμόδιες Αστυνομικές ή Δικαστικές Αρχές.

2.3. Προετοιμασία της Συσκευής προς αποστολή

Σας καλούμε πριν μας αποστείλετε τη Συσκευή σας να αφαιρέσετε τυχόν κάρτες Sim ή μνήμης από τη Συσκευή και να καταργήσετε/αφαιρέσετε εν γένει όλο το περιεχόμενο αυτής.

Σε περίπτωση που η Συσκευή σας δεν μας αποσταλεί κενή περιεχομένου, σας δηλώνουμε ότι θα αφαιρέσουμε και καταστρέψουμε τυχόν κάρτες SIM ή μνήμης που έχουν απομείνει στη Συσκευή σας καθώς και το πλήρες περιεχόμενο αυτής, αποποιούμενοι κάθε σχετικής ευθύνης τόσο έναντί σας όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου η οποία απορρέει από τη μη συμμόρφωσή σας ή παραβίαση των ανωτέρω σαφών οδηγιών της Εταιρείας μας. Επίσης παραμένετε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις τυχόν επιβάλλονται σε σχέση με τη χρήση της κάρτας SIM σας από παρόχους κινητής τηλεφωνίας και αναλαμβάνετε τη ρητή υποχρέωση για ακύρωση οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (χρόνος ομιλίας, μηνύματα κειμένου, πακέτο χρήσης internet) που συνδέεται με κάθε Συσκευή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα κλήσης που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την παραλαβή της Συσκευής σας ή που προκύπτουν από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.

2.3.1. Παράδοση της Συσκευής προς αποστολή

Οι αλλαγές στα στοιχεία αποστολής επιτρέπονται έως τη στιγμή παράδοσης της αποστελλόμενης Συσκευής στον εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Μετά την παράδοση για αποστολή στον εν λόγω εκπρόσωπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την σχέση σας με τον μεταφορέα, η οποία απορρέει από τους όρους και προυποθέσεις που διέπουν την συμβατική σχέση του εν λόγω μεταφορέα με τους πελάτες του. Ο μεταφορέας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση βοηθό εκπλήρωσης μας ή προστηθέντα μας.

Η παράδοση της αποστολής σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Μ.A.E.E. πραγματοποιείται από τη δηλωμένη διεύθυνση αποστολής σε χρόνο που προσυμφωνείται. Ο αποστολέας είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη μεταφορά της Συσκευής.

2.3.2. Έξοδα αποστολής

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται χωρίς επιβάρυνσή σας με έξοδα αποστολής, εφόσον παραδώσετε τη συσκευή σας σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1.

2.4. Παραλαβή της Συσκευής

Στόχος μας είναι αμέσως μετά την παραλαβή της αποστολής σας, να προβούμε σε αξιολόγηση της Συσκευής σας κατά το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η αξιολόγηση της Συσκευής σας λαμβάνει χώρα συνήθως εντός [1] εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της, δυνάμενου του εν λόγω χρονικού διαστήματος να παρατείνεται ευλόγως σε χρονικές περιόδους εορτών, αργιών ή αυξημένου όγκου παραλαβών.

Αμέσως μετά την αξιολόγηση της Συσκευής σας, συντάσσουμε μια οικονομική προσφορά για την ανταλλαγή και οριστική παράδοση σε εμάς της Συσκευής σας, για την οποία σας ενημερώνουμε μέσω email και τηλεφωνικώς.

Εάν μια Συσκευή φέρει οποιοδήποτε εμφανές ελάττωμα, είτε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της είτε στην απόδοση της λειτουργικότητάς της, αυτό θα επηρεάσει και θα αποτυπωθεί στο ύψος της οικονομικής προσφοράς που θα σας παρέχουμε. Ανάλογα όμως με την αξιολόγηση που θα υλοποιηθεί και το χαρακτηρισμό της Συσκευής σας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας μας σε λειτουργική ή μη λειτουργική, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να απορρίψουμε τη Συσκευή σας και θα σας την επιστρέψουμε στη δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση με την ίδια μέθοδο αποστολής.

Έχετε το δικαίωμα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε την οικονομική προσφορά μας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της σε εσάς, άλλως θα θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.

3. Τρόποι πληρωμής

Εφόσον ρητώς αποδεχτείτε την οικονομική προσφορά για την ανταλλαγή της Συσκευής σας, σας πιστώνουμε τη συμφωνηθείσα αξία της σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

1. Με απευθείας πίστωση του δηλωθέντος από εσάς τραπεζικού λογαριασμού σε επίσημα αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, με τον χρόνο εμφάνισης του ποσού να φτάνει ως τις τρεις [3] εργάσιμες ημέρες.

2. Με την αποδοχή της προσφοράς για τη συμφωνηθείσα οικονομική αξία της Συσκευής συμφωνείτε και αποδέχεστε πως μεταβιβάζεται πλήρως η κυριότητα, νομή και κατοχή της Συσκευής σας προς την Εταιρεία μας, η οποία δύναται εφεξής να τη διαθέτει έχουσα τα πλήρη δικαιώματα εκ της κυριότητάς της.

4. Αποποίηση Ευθύνης

Δηλώνουμε ρητώς πως η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, τυχαία καταστροφή, χειροτέρευση ή απώλεια της Συσκευής σας έως και το χρόνο παράδοσής της στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας και παραλαβής της από νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Επίσης η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες όρους και δεν καθίσταται υπόχρεη προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας για τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των Συσκευών ή αδυναμία ή/και καθυστέρηση παραλαβής των Συσκευών εάν και στο βαθμό που τέτοιες καθυστερήσεις ή αδυναμία παραλαβής οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, δηλαδή περιστατικά που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή/και αποτραπούν και που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, ενδεικτικά αναφερόμενων περιπτώσεων όπως: δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, πλημμύρες, εκρήξεις, ατυχήματα, ταραχές, απεργίες, θεομηνίες, πανδημίες, επιδημίες, συμμορφώσεις με οποιαδήποτε νομοθετική ή κυβερνητική πράξη κ.α.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, η Εταιρεία μας αποκλείει για την ίδια κάθε ευθύνη, που βασίζεται σε σύμβαση η αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ή για παρεπόμενες, έμμεσες, αποθετικές ή ποινικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, όπως για παράδειγμα απώλεια εσόδων ή εργασιών, την απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημία που δύναται να προκληθεί σε εσάς ή τρίτα πρόσωπα από την Εταιρεία μας, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές της, μητρικές ή θυγατρικές της εταιρείες και που προκύπτει από ή σε σχέση με την ανταλλαγή, παράδοση, πώληση της Συσκευής σας, ακόμα και αν η Εταιρεία μας έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών. Η συνολική ευθύνη μας θα περιορίζεται είτε σε επιστροφή της Συσκευής σας είτε στο ποσό της οικονομικής προσφοράς που παρασχέθηκε για την αξία της Συσκευής σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

5. Πολιτική Απορρήτου

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας σε σχέση με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας υποβολής στοιχείων προς πρόταση ανταλλαγής στον ιστότοπο pandas.io, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και σας παρέχει λεπτομέρειες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, τα δικαιώματα σας, τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ρητώς αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε σχέση με την ασφάλεια, την προστασία, την εμπιστευτικότητα ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που τυχόν περιέχονται στη Συσκευής σας και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι αυτά τα δεδομένα θα αφαιρεθούν/διαγραφούν από τη Συσκευή σας πριν την αποστολή της σε εμάς. Το ίδιο ισχύει και εάν μας αποστείλετε τελικώς τη Συσκευή σας περιέχουσα την κάρτα SIM ή κάποια κάρτα μνήμης. Αν παρά τις σαφείς οδηγίες της Εταιρείας μας τελικώς η Συσκευή σας μας παραδοθεί περιέχουσα δεδομένα (προσωπικά ή μη), τότε σας δηλώνουμε πως δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντί σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν επεξεργασία τέτοιων δεδομένων και τα εν λόγω δεδομένα (ή/και η κάρτα SIM ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα) θα αφαιρούνται και θα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται αμέσως με ασφάλεια.

Αποστέλλοντας τη Συσκευή σας σε εμάς αποδέχεστε και παραιτείστε από οποιεσδήποτε αξιώσεις σας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε εσείς ή τρίτα πρόσωπα, άμεση ή έμμεση, περιουσιακή ή μη, που απορρέει από την επεξεργασία των δεδομένων που εσωκλείονται ή αποθηκεύονται στη Συσκευή σας ή σε οποιοδήποτε μέσο/εφαρμογή που έχετε διασυνδέσει με τη Συσκευή σας.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του αποστολέα της Συσκευής και της Εταιρείας μας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς.

Want to streamline your trade-in program?